skip to Main Content

Ontdek alles over
fotografie

Privacyverklaring

Stichting Cameramuseum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Het privacybeleid hieronder beschrijft deze informatie en alle zaken omtrent privacy en persoonsgegevens binnen de stichting.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bestuur Stichting Cameramuseum

Adres:
Korte Sint Janstraat 5
4301 AE  Zierikzee

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Cameramuseum, deze worden hieronder toegelicht. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is. Uw gegevens zullen niet gedeeld en/of verstrekt worden aan derden of commerciële partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Het Cameramuseum stuurt via e-mail nieuwsbrieven. We houden u, middels deze nieuwsbrieven, graag op de hoogte van het laatste nieuws, activiteiten en acties rondom het Cameramuseum. Uw naam en e-mailadres worden verzameld.

2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met het Cameramuseum. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

3. Donateur/sponsor
Uw gegevens zullen verzameld worden als u donateur/sponsor wordt van het Cameramuseum. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals uw naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

4. Vrijwilliger (gastheer/-vrouw)
Uw gegevens zullen verzameld worden als u vrijwilliger wordt van het Cameramuseum.  Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

5. Analytics

De website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website-bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die het Cameramuseum ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Zeelandnet

De website en e-mail van het Cameramuseum wordt gehost bij Zeelandnet. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Zeelandnet. De website en back-ups van de website worden daar ook gehost.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en naam wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar marieke@cameramuseum.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Uw rechten

1. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Stichting Cameramuseum vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat het Cameramuseum niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Plichten

Stichting Cameramuseum verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het Cameramuseum de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Stichting Cameramuseum met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Cameramuseum behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de stichting dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het Cameramuseum te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Back To Top