skip to Main Content

Ontdek alles over
fotografie

Stichting Cameramuseum

Sinds 1 december 2010 zijn wij een stichting met als doelstelling: Het bevorderen en in stand houden van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. Dit alles om het ambachtelijk erfgoed, in dit geval fotografie, in stand te houden.

In het kader van de regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen volgt hieronder de benodigde informatie over het Cameramuseum.

Contactgegevens

Adres:
Korte Sint Janstraat 5
4301 AE  Zierikzee

Telefoon:

0111-412048

RSIN/fiscaal nummer:
823268147

K.v.k.:
51387565

ING Bank:

NL26 INGB 0005 9683 50

Algemene informatie:
bob@cameramuseum.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Bob Noomen
Secretaris: Tony Noomen
Penningmeester: vacant
Algemeen: Ruud Warendorff
Algemeen: Frans Moison

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van het Cameramuseum.

Volg ons

Beloningsbeleid

Stichting Cameramuseum heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Cameramuseum stelt zich ten doel: “het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Alle inspanningen van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is vastgelegd in de notitie jaarrekening.
Klik hier voor het document van afgelopen jaar.

 

Uitgeoefende activiteiten 2022/2023

We bezoeken het jaarrond diverse speciale fotografica beurzen in Nederland en België, waar we dubbele artikelen verkopen (lees hier meer over de verkoop). Naast het Cameramuseum en de andere Schouwse musea promoten we ook Schouwen-Duiveland en Zierikzee op deze beurzen. De beursbezoeken blijven noodzakelijk, want dit is één van onze inkomstenbronnen en een manier om onder de aandacht van het publiek te blijven.

Aan het digitaliseren en rubriceren van onze collectie wordt nog steeds hard gewerkt, om alles zo volledig mogelijk te kunnen aanbieden aan de digitale bezoekers! Bekijk hier onze collectie.

 

Back To Top