skip to Main Content

Ontdek alles over
fotografie

Stichting Cameramuseum

Sinds 1 december 2010 zijn wij een stichting met als doelstelling: Het bevorderen en in stand houden van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. Dit alles om het ambachtelijk erfgoed, in dit geval fotografie, in stand te houden.

In het kader van de regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen volgt hieronder de benodigde informatie over het Cameramuseum.

Contactgegevens

Postadres:
Korte Sint Janstraat 4
4301 AE  Zierikzee

Telefoon:

RSIN/fiscaal nummer:
823268147

K.v.k.:
51387565

ING Bank:

NL26 INGB 0005 9683 50

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Bob Noomen
Secretaris: Tony Noomen
Penningmeester: Marieke Bos
Algemeen: Hans Schalk

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van het Cameramuseum.

Beloningsbeleid

Stichting Cameramuseum heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Cameramuseum stelt zich ten doel: “het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Alle inspanningen van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is vastgelegd in de notitie Jaarrekening. Klik hier voor het document.

Tijdelijk gesloten

Op 15 mei 2012 openden wij de deuren van het Cameramuseum in de Visstraat 12. Helaas moeten wij u nu melden dat per 1 augustus 2018 we tijdelijk moeten sluiten. De eigenaar heeft het pand verkocht. Andere activiteiten, zoals de beurzen waar we staan om dubbele voorraad te verkopen, het aannemen van nieuwe items voor onze collectie en het verhuren van camera’s voor filmproducties gaan gewoon door.

Back To Top