Stichting Cameramuseum Zierikzee

Sinds 1 december 2010 zijn wij een stichting met als doelstelling: Het bevorderen en in stand houden van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. Dit alles om het ambachtelijk erfgoed, in dit geval fotografie, in stand te houden.

In het kader van de regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen volgt hierna de benodigde informatie over het Cameramuseum.

Het RSIN of fiscaal nummer : 823268147

De Contactgegevens :

Cameramuseum Zierikzee

Postadres: Korte Sint Janstraat 4
4301 AE  Zierikzee
Telefoon:
K.v.k.: 51387565
ING Bank: NL26 INGB 0005 9683 50
Algemene informatie: bob@cameramuseum.nl
Webbeheerder: bob@cameramuseum.nl
De bestuurssamenstelling:
Voorzitter Bob Noomen bob@cameramuseum.nl
Secretaris Tony Noomen tonny@cameramuseum.nl
Penningmeester Marieke Bos marieke@cameramuseum.nl
Algemeen Hans Schalk hans@cameramuseum.nl

Het beleidsplan
Voor het beleidsplan van het Cameramuseum klik hier.

Het beloningsbeleid
Stichting Cameramuseum heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

De doelstelling
Stichting Cameramuseum stelt zich ten doel: “het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Alle inspanningen van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is vastgelegd in de notitie Jaarrekening. Klik hier voor het document.